MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
Академия от Обединени Арабски Емирства с интерес към Морското образование в ТУ – Варна

На 20.02.2020г. делегация от Академия “Abu Dhabi Ports”, OAE, беше на посещение в ТУ – Варна. Делегацията беше водена от капитан Adil Ahmed Banihammad и капитан Maktoum Alhouqani. От страна на ТУ-Варна в разговорите участваха ректора на университета проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, заместник- ректора доц. д-р инж. Кирил Киров, доц. д-р инж. Илия Хаджидимов- декан на Корабостроителен факултет, доц. д-р инж. Божидар Дяков – ръководител катедра „Корабоводене“, доц. д-р инж. Галина Илиева- ръководител на Научноизследователския институт при ТУ-Варна и доц. д-р инж. Петър Георгиев.

Гостите показаха значителен интерес към морските специалности на ТУ-Варна: Корабостроене и морска техника, Електрообзавеждане на кораба, Корабни машини и механизми. Бяха обсъдени всички форми на сътрудничество между двете институции:

    Съвместни бакалавърски и магистърски програми с двойни дипломи;

    Обучение на докторанти от ОАЕ в ТУ-Варна;

    Съвместни научни проекти;

    Обмяна на преподавателски състав.

Гостите се интересуваха и от детайли на обучението (ОКС Бакалавър и ОКС Магистър) като: признаването на дипломите в Европа, задължителните практики (вкл. плавателни), брой дисциплини и кредити, брой студенти в група и подгрупа, квалификация на академичния състав, наличие на съвременни общежития и др.

Сериозен интерес предизвика обучението в специалност Корабостроене и морска техника. Специалността е единствената в България, която обучава инженери- корабостроители.

Във втората част на посещението бяха представени съществуващите специализирани симулатори, експериментални и лабораторни комплекси на  ТУ-Варна в направление Морска техника и технология. Бяха посетени тренажорите Корабен мостик и Динамично позициониране на кораба , които се използват за практическо обучение на студентите от морски специалности. Гостите също имаха възможност да разгледат и тренажор за корабни механици, представен пред тях от ас. инж. Христо Маринов, който освен преподавател в ТУ-Варна, е и сертифициран втори механик. Именно съчетанието на преподавателската дейност с практическата реализация силно впечатли делегатите.

Двете институции планираха съвместно обучение в трите степени на висшето образование (ОКС Бакалавър, ОКС Магъстър и ОНС Доктор). Ръководството на ТУ-Варна смята да започне сътрудничеството с реални действия и подписване на рамков договор. Следващата стъпка е посещение на делегация на ТУ-Варна в Абу Даби по покана на Академия “Abu Dhabi Ports”, с цел продължаване на разговорите.

Стр 1


MENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy