MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
Нов тренажорен комплекс за корабни механици в ТУ Варна

На 4 декември 2012г. в сградата на Учебен корпус тържествено беше открит нов тренажорен комплекс за корабни механици. Стойността на новата придобивка е около 250 000 лв.

Вече може да кажем, че почти си „имаме кораб” в университета. В сградата на Нов учебен корпус се намира отскоро действащият модерен навигационен тренажорен комплекс „Команден мостик” към катедра „Корабоводене”, който вече е свързан с „Машинното отделение” на катедра „Корабни машини и механизми” в сградата на Учебния корпус. Това ще позволява пълна симулация на взаимната връзка Команден мостик - Машинно отделение.

Официално лентата за откриването на тренажорния комплекс за корабните ни механици беше прерязана от ректора на Технически университет – Варна проф. д-р инж. Овид Фархи и доц. д-р инж. Мария Маринова - зам. ректор по учебна работа. На тържеството присъства и н.с. I ст. инж. Володя Петков от Морска администрация – София и наш възпитаник от специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”. А какво представлява новата придобивка на катедра „Корабни машини и механизми” и за какво ще може да бъде използван новият тренажорен комплекс - за това разказа доц. Николай Лазаровски - ръководител на катедрата.

Тренажорният комплекс e оборудван със симулатор за корабни механици тип VSTEP и е с обща площ над 100 кв. м заедно със съседната учебна зала. Обхваща две зали за обучаваните, зала, симулираща пулт на корабно машинно отделение с конзола и машинни телеграфи и зала на инструктора. Оборудван е за 7 работни места – 6 на обучавани и едно инструкторско място - всяко е обзаведено с по два монитора и компютри, които са включени в локална и интернет мрежа, мултимедиен проектор, видеокамери, съгласно стандарта на Изпълнителна агенция “Морска администрация”.

В момента са разработени и могат да се симулират различни сценарии от обучението на корабните ни инженери-механици – т.н. „мъртъв кораб” (така се нарича кораб, когато излиза от дока и е без захранване), „осигуряване на пара”, маневриране на кораб с цел заставане на определено място за товаро-разтоварни работи, преход на кораба и т.н.. В процеса на работа те ще могат да се допълват и с нови. За сега новият тренажорен комплекс е сертифициран за учебен клас С, което удовлетворява изискванията за обучение на Изпълнителната агенция “Морска администрация”. По отношение на програмното обезпечение той отговаря на клас А, а в хардуерен аспект по някои изисквания и на класове В и А, което ще бъде предпоставка за бъдещото му развитие в технологично отношение за получаване на сертификат клас А.  

Чрез тренажорния комплекс ще се симулира работата на корабен пропулсивен комплекс, главен корабен ДВГ с турбокомпресорни агрегати и системите към него, корабна електростанция (състояща се от 3 дизелгенератора, утилизационен паротурбинен генератор, валогенератор, авариен дизелгенератор), хладилни, климатични, въздушно-компресорни, помпени системи и инсталации, общокорабни системи (противопожарни, баластни, сгъстен въздух, специални системи при танкери и др.).

Тренажорният комплекс има изключително важно значение при обучението на студентите от специалност “Корабни машини и механизми”. Ще бъде използван още и за изследователска дейност на докторанти, както и за практическо обучение на действащи корабни механици. Ще се провеждат изследвания на измененията на работните параметри при различни режими и аварийни ситуации на корабното енергетично оборудване.MENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy