MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
Споразумение за сътрудничество между Технически университет – Варна и Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

На 14.07.2020 г. ректорите на Технически университет – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, и Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, проф. д-р Магдалена Миткова, подписаха споразумение за дългосрочно сътрудничество. В споразумението се очертават основните приоритети за стратегическото взаимодействие между двата университета в посока развитие на висшето образование в Черноморския регион, в т.ч. подобряване на перспективите за развитие на синята икономика, научно-изследователските и образователни услуги предоставяни на обществото.

Предвижда се и обща дейност с цел насърчаване на съвместните участия в научноизследователски, научно-приложни и образователни програми, създаване на възможности за активен обмен на знания между преподаватели и студенти от двата университета, както и провеждане на съвместни обучения в съответствие с нормативните изисквания и възможностите на двете институции.

Освен ректорите, в работната среща участваха представители на академичните ръководства: от страна на  Университет “Проф. д-р Асен Златаров” -- проф. д-р Сотир Сотиров, Заместник-ректор „Международно сътрудничество и СДК“ и доц. д-р Светлана Желева, Заместник-ректор „Научноизследователска дейност“, а от страна на ТУ-Варна -- проф. д-р инж. Тодор Ганчев, Заместник-ректор "Научна дейност",  доц. д-р инж. Кирил Киров, Заместник-ректор "Академичен състав и координация", и Флотилен адмирал (от резерва) Коста Андреев, Съветник–координатор „Морско образование“.

Срещата премина в позитивен и конструктивен дух, като академичните ръководства на двата университета единодушно се обединиха около идеята за активно взаимодействие, с цел ускоряване развитието на Черноморския регион. След срещата гостите имаха възможност да разгледат кампуса на ТУ-Варна и базата на Центъра за придобиване на квалификация в областта на морските науки.

В дългосрочен план общите усилия на двата университета ще допринесат за утвърждаването им като водещи регионални центрове за придобиване на висше образование в професионалните области „5. Технически науки“ и „4. Природни науки, математика и информатика“ и на регионални средища на иновации и технологично развитие в Североизточния и Югоизточния региони на Р. България.

 MENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy