MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
Уникално разширение на Морския ни тренажорен комплекс

Пред преподаватели от Морския университет в гр. Костанца, Румъния, директори на колежи от Република Турция, ръководни представители на фирмата VSTEP, Холандия, президенти на морски компании, кмета на Варна Иван Портних, зам. областния управител Цветомир Петров, ученици от   Морската гимназия, ректора на ТУ – Варна, проф. д-р Овид Фархи, преподаватели и студенти  беше   представено разширението на   Морския тренажорен  комплекс на университета за обучение на бъдещи корабоводители. Така в навечерието на Деня  на българската просвета и култура - 24 май съществуващият вече  сектор  на комплекса  получи завършен  вид.

Част от официалните гости: председателят на Съвета на настоятелите на университета д-р Христо Христов, ректорът проф. Овид Фархи, кметът на Варна г-н Иван Портних, зам.-ректор доц. Велко Наумов, зам. областен управител г-н Цветомир Петров.

Ръководителят на катедра „Корабоводене” доц. д-р Чавдар Орманов запозна присъстващите  с какви възможности за обучение по корабна навигация  разполагаха студентите ни досега и какви ще ползват допълнително чрез  новата придобивка.

Първичното обучение по общообразователни дисциплини студентите от началните курсове получават в общо 10 тренажора и полигона, в 3 компютърни зали, 5 стенда и 13 лаборатории. В тях те опознават  основните навигационни уреди и средства за навигация, приемат сигнали от глобалните спътникови навигационни GPS системи, обучават се по водене на радиолокационно наблюдение и прокладка, усвояват елементите на корабното оборудване, както и комуникациите при съвременни условия, индивидуалните и колективните средства за спасяване и т.н.

Откритият  през  2012 г.  Морски тренажорен комплекс на  университета
бе резултат на първоначалното полезно сътрудничество между холандската фирма VSTEP и научния колектив на ТУ - Варна, който участваше със свои разработки в създаването му и го доразви иновативно за всички видове кораби – търговски, пасажерски, влекачи. Съставен бе от 2 мостика: единият с обзор 360 градуса, изпълняващ всички функции на съвременен кораб и с резолюция на изображението FULL ND. С възможност е да се преобразува в по-малък мостик за имитиране на мостик на влекач с възможности за динамично позициониране. Сертифициран бе от международните класификационни организации клас А. Вторият, 120-градусов мостик, е съоръжен допълнително с  монитор за визуализация на обстановката зад кърмата на кораба.

Тренажорът  предоставя за учебния процес виртуален кораб, радар, електронна карта, ехолот, навигационни светлини, модул за контрол на механизмите, модул за взаимодействие  кораб – хеликоптер, инструкторски пулт и пр. Единствено той наред със световните виртуални пристанища създава визия и за    варненския залив, пристанище Варна-изток и Варна-запад, както и за мореходния канал, свързващ  двете пристанища.

При настоящата фаза на  надграждане на уникални качества и възможности   за обучение на морски кадри сегашното  разширение на  Морския тренажорен комплекс направи огромно впечатление на гости и специалисти с обособяването на първия еталонен център в страната съгласно изискванията на МОН и ЕС. Високо бяха оценени качествата на мултифункционалия мостик на световно ниво с 3D визуализация, изграден в съответствие с изискванията на IMO.  Изграден е с преден и заден 180-градусов мостик на холандската фирма VSTEP. При необходимост те могат да се трансформират в един 360-градусов мостик. Тренажорът е съоръжен с най-съвременните системи за водене на кораби и с всичките технически средства за  целта, както и с инструкторска станция   за провеждане на учебните занимания.

Възможни са виртуални тренировки по провеждане на товарни и разтоварни операции за кораби за течни товари, но не само танкери, а и кораби, превозващи втечнен газ и други течни субстанции. Разширението предоставя опции за занятия на студентите за плавания и по реки, като на виртуално разположение освен световните и нашите черноморски пристанища вече са и пет участъка с  пристанищата по река Дунав. Занятията  включват още работа с кораби, които се ползват за прецизни морски операции при нефтени съоръжения, при полагане на кабели под вода и т.н.

Особено важно предимство е, че с разширението не само е възможно да се  симулират тренировки по охрана на морската ни граница, а и ще се правят научни изследвания във връзка с бреговите охранителни дейности. Заложени са тренировки и по работата с екипи за оказване на помощ на бедстващи кораби.
Висока оценка за творческото сътрудничество с ТУ - Варна, за отличната   подготовка на  научния колектив на катедра „Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища” даде в изказването си собственикът на холандската фирма VSTEP г-н Пьотр ван Шотхорст. „За   нашата компания  сътрудничеството с Техническия университет на Варна, включващо и разработки на нови продукти от научния му екип – заяви той  – е от особена важност.   Опознахме университета като център за върхови постижения, затова се надявам сътрудничеството ни да продължи и в бъдеще”.

Думи на възхита от новото навигационно съоръжение изказа и кметът на община Варна г-н Иван Портних:  „Изключително много съм впечатлен от новата придобивка на университета. Инвестициите в образованието са най-важните инвестиции, затова съм радостен да присъствам на тази презентация. Реализацията на този успешен проект издига не само репутацията на университета, но е и сериозна крачка към утвърждаването на Варна като морска столица, като ковачница на кадри за морската индустрия. Обновеният тренажорен комплекс ще  допринесе и за утвърждаването на нашия град като важен образователен център.

Убеден съм, че със създаваните съвременни условия за обучение в ТУ - Варна, бъдещите му възпитаници ще дадат своя принос както за доброто име на своето учебно заведение, така и за просперитета на Варна, на България”.MENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy