MQC - TU Maritime Qualification centre

(+359) 52 383 264, (+359) 899 912 516; (+359) 878335312  mqc@tu-varna.bg
Bulgaria, Varna, 9000, 1 Studentska str.
COURSES


1. Техники за лично оцеляване /STCW, Пр. VI/1; A-VI/1, т.2.1.1/ (Personal Survival Technics) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"


2. Противопожарна безопасност и борба с пожари /STCW Пр.VI/1;А-VI/1, т.2.1.2/ (Fire Prevention and Fire Fighting) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"

3. Елементарна първа помощ /STCW Пр.VI/1; А-V/1, т.2.1.3/(Elementary First Aid) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"

4. Лична безопасност и социални отговорности /STCW Пр.VI/1; А-VI/1, т.2.1.4/(Personal Safety and Social Responsibilities) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"

5. Водач на спасително средство и дежурна лодка /STCW Пр.VI/2; А-VI/2, т.1-4/(Proficiency in Survival Craft and Rescue BoatsOther than fast rescue boat) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"

6. Обучение по съвременни методи за борба с пожарите по разширена програма /STCW Пр.VI/3; А-VI/3 /(Proficiency in Advance Fire Fighting) "Провеждат се само със студенти на ТУ-Варна"

7. Оказване на първа медицинска помощ /STCW Пр.VI/4; А-VI/4, т.1-3/(Proficiency in Medical First Aid)

8. Оказване на медицински грижи на борда /Пр.VI/4;А-VI/4, т.4-6/(Proficiency in Medical Care on Board Ship) - Временно не се провежда!

9. Оказване на медицински грижи на борда - опреснителен /Пр.VI/4;А-VI/4, т.4-6/ (Proficiency in Medical Care on Board Ship - Refresh) - Временно не се провежда!

10. Подготовка за работа на борда на нефтен танкер и танкер химикаловоз /STCW Пр V/1; A-V/1, т.1-7/(Basic Training for Oil and Chemical tanker Cargo operations)

11. Обработка и превоз на опасни, рискови и вредни товари в пакетирана форма твърди насипни / Handling and Carriage of Dangerous, Hazardous and Harmfull cargoes in packaged and solid bulk form

12. Офицер по сигурноста на кораба /STCW Пр.VI/5;A-VI/5, т.1-4/(Proficiency for Ship Security Officer)

13. Компетентност на морски лица изпълняващи задължения, свързани със сигурноста на кораба /STCW, Пр.VI/6; А-VI/6-2/(Proficiency for seafarers with designated security duties)

14. Елементарни познания за сигурноста на кораба /STCW Пр.VI/6; A-VI/6-1/(Security-awareness training) - Временно не се провежда!

15. Оперативно използване на Радар и ARPA / Use of RADAR and ARPA to ensure safe navigation

16. Управление ресурсите на мостика и работа в екип /STCW Ch.II; A-II/1, F-l, p.9/ (Bridge resource management and teamwork)

17. Корабоводене с използване ECDIS&AIS /STCW, Ch.II, A-II/1, F-l, p.11/ (Navigational using ECDIS & AIS)

18. Управление ресурсите в машинно отделение и работа в екип /STCW Ch.III; A-III/, F-l, p.7/(Engine room resource management and teamwork)

19. Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни двигатели /STCW, Ch. III; A-III/1, F-l, p.1/ (Monitor the operation of main and auxiliary machinery and associated control systems)

20. Експлоатация и подръжка на системи с напрежение над 1000V /STCW, Ch.III, A-III/6, F-l, p.2/ (Safe operation and maintain power systems in excess of 1000 V)

21. Познания по опазване на морската среда /STCW Ch. II, Ch.III/ (Marine Environmental Awareness)

22. Корабен радиооператор обща категория за „СМСББ” /STCW Пр.IV; А-IV/2/ (GMDSS – General operator certificate)

23. Корабен радиооператор обща категория за „СМСББ” /STCW Пр.IV; А-IV/2/ - Опреснителен / (GMDSS – General operator certificate - Refresh)

24. Корабен радиооператор ограничена категория зона А1 за СМСББ (GMDSS – Restricted operator certificate - Sea area A1)

25. Подготвителен курс за управленско ниво, изискван съгласно чл.36, т.1, б. "г"; т.2, б. "д"; т.5, б. "д"; т.6, б. "д" от Наредба No6

26. Подготвителен курс за управленско ниво, изискван съгласно чл.37, т.1, б. "г"; т.2, б. "д"; т.4, б. "д";т.5, б. "д" от Наредба No6

27. Подготвителен курс за допълване на образование, различно от висше образование по специалност "Електрообзавеждане на кораба" (изискван от чл.37, т. 7, буква "г" на Наредба No6) (ИМО моделен курс 7.08)

28. Инструктори за обучение и оценяване с използване на тренажори / (IMO Model Course 6.10)

29. Tug Master, including ASD (Azimuth Stern Drive) Simulator TrainingMENU

Home
About us
Contacts
INFORMATION

Courses
Services
Certificates
News


Trainers
Video
Gallery
CONTACTS

Bulgaria, Varna 9000,
1 Studentska str.
GSM: (+359) 899 912 516;
mqc@tu-varna.bg
VIRTUAL TOUR2022, All rights reserved. Terms / Privacy Policy